Strona główna
galerie polskie
galerie zagr.
spis wież

ALCATRAZ


  Dalej

USA


Alcatraz
Arlington
Ballston
Chicago
Libertyville

 


Wodociągowa wieża ciśnień

Wieża na terenie dawnego więzienia federalnego na wyspie Alcatraz - obecnie jest to jedna z atrakcji turystycznych San Francisco. Więzienie cywilne istniało na wyspie w latach 1934-1963, ale najpierw był tu był tu fort, a następnie wojskowy zakład karny.
Wyspa pozbawiona jest wł
asnych źródeł słodkiej wody - wodę do celów spożywczych dostarczano transportem wodnym. W czasach gdy był tu Al Capone wieża jeszcze nie istniała - wybudowano ją w latach 1940-1941. wysokość budowli to 29 m, a pojemność zbiornika wynosi blisko 1000 m3 (250 000 galonów). Przez cały czas swojego istnienia wieża była narażona na korozyjne oddziaływania wody, wiatru i soli morskiej. Dlatego też w okresie od listopada 2011 do kwietnia 2012 wieżę odrestaurowano - kosztem ok. 1 mln dolarów. Skorodowane stalowe komponenty wieży zostały zastąpione nowymi, wzmocniono także konstrukcję nośną wieży pod kątem możliwych oddziaływań sejsmicznych. Elementy stalowe i pierwotną warstwę farby antykorozyjnej wykonaną na bazie tetratlenku triołowiu wypiaskowano, a następnie całą wieżę powtórnie pomalowano farbami antykorozyjnymi używanymi do zabezpieczenia kadłubów statków morskich.

Zdjęcia: Leszek Kieszczyński (wrzesień 2011, wrzesień 2012 r.)

fot. Leszek Kieszczyński

zatoka San Francisco, wyspa i więzienie Alcatraz z wieżą ciśnień
- do najbliższego brzegu 2 km

 

fot. Leszek Kieszczyński

 budynki więzienia i panorama San Francisco
na wyspie w roku 1854 zbudowano pierwszą na zachodnim wybrzeżu latarnię morską

 

fot. Leszek Kieszczyński

teren dawnego więzienia każdego dnia zwiedza ok. 5 tys. turystów - dla porównania  więźniów było maksymalnie 700,  a relacja ilości strażników do ilości więźniów była jak 1:3

 

fot. Leszek Kieszczyński

rok 2011 - stalowa wieża więzienia Alcatraz przed remontem 
bardzo istotna budowla na wyspie, która nie miała własnych źródeł słodkiej wody
poniżej wieży znajduje się wydłużony budynek warsztatów przywięziennych

 

fot. Leszek Kieszczyński

 21.09.2012 - przelot wahadłowca Endeavour nad San Francisco - wahadłowiec w drodze do muzeum obleciał niebo całej Kalifornii na grzbiecie Boeinga 747
Endeavour był ostatnim (piątym) promem kosmicznym zbudowanym przez NASA, oznaczono go symbolem OV-105. Został zbudowany w celu zastąpienia wahadłowca Challenger. Pierwszy lot promu odbył się 7 maja 1992 roku, w ciągu następnych 19 lat służby maszyna odbyła 25 misji w kosmos

 


W górę Dalej